سایر موارد در دامغان

فروش سکه قدیمی ایرانی خارجی

تعدادی سکه ایرانی وخارجی از سال 1900 تا 2002 برای فروش دارم البته به دلیل نیاز شدید به پول چون روی این گونه چیز ها نمیتوان قیمت گذاشت در صورت طلبه شدن تماس ب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | جعفر عاشوری